2021-06-09 12:30

Qlifes grundare delar upp ägandet i fyra ägarbolag

De fyra grundarna av Qlife – Thomas Warthoe, Peter Warthoe, Lars Bangsgaard och Ebbe Finding – har tidigare ägt sina aktier i Qlife, totalt 3 900 000 aktier, via ett gemensamt ägt bolag, PKV Consult IVS. De har nu delat upp ägandet i fyra olika, egna bolag.

Uppdelningen innebär att Thomas Warthoes, Peter Warthoes och Lars Bangsgaards respektive bolag har förvärvat 1 201 200 aktier var av PKV Consult IVS, och Ebbe Finding är nu ensam ägare av PKV Consult IVS där han äger 296 400 aktier i Qlife. Efter transaktionerna är:

  • Thomas Warthoe via sitt bolag störste ägare i Qlife med cirka 9,7 procent av kapital och röster.
  • Peter Warthoe och Lars Bangsgaard, via sina respektive bolag, båda näst störste ägare med cirka 7,8 procent vardera, och
  • Ebbe Finding med sina 1,9 procent via PKV Consulting IVS bolagets nionde störste ägare.

Ovan ägarfördelning är beräknad efter utställandet av aktier tecknade med hjälp av TO1 som förväntas registrerade inom kort. Transaktionerna av aktierna genomfördes den 9 juni. Det lock-up avtal som ingicks i samband med den riktade nyemissionen i april 2021 gäller fortsatt för PKV Consult IVS samt nu även Thomas Warthoes, Peter Warthoes och Lars Bangsgaards respektive bolag.

wkr0006.pdf