2021-07-15 12:12

Qlife har lämnat in en vetenskaplig studie av bolagets COVID-19-test för peer-review för publicering i en internationell tidskrift

Qlife meddelar idag att en vetenskaplig studie av bolagets COVID-19-test har lämnats in till  tidskriften Natures Scientific Reports för publicering. Studien visar potentialen i Qlifes mobila testplattform Egoo.Health och COVID-19-tester, som kan leverera exakt samma kliniska kvalitet som laboratorietester på 30 minuter.

De flesta får idag sin diagnos genom så kallad kvantitativ polymeraskedjereaktion (qRT-PCR) som utförs i specialiserade laboratorier. Det innebär att det ofta tar mer än 24 timmar från testtillfälle till diagnos.

Studien, som har lämnats in till Natures Scientific Reports, innehåller första data från den mobila testplattformen Egoo.Health och visar att Qlifes COVID-19-test erbjuder ett alternativ till traditionella qRT-PCR-analyser. Qlifes COVID-19-test, baserat på NAAT/RT-SIBA-tekniken, utförs med en näs- eller halspinne och kan leverera testresultat med nästan samma känslighet och specificitet som laboratorietester (qRT-PCR) på 30 minuter utan specialiserad laboratorieutrustning.

“Vi behöver snabbare, mer tillgänglig och skalbar diagnostik. Studien visar att vår mobila testplattform Egoo.Health kan leverera tillförlitliga tester i de mest utsatta miljöer. Genom publiceringen i Scientific Reports hoppas vi nå ett större intresse och ett bredare stöd för utökad och decentraliserad testkapacitet samt påvisa de fördelar det kan få för folkhälsan”, säger Peter Warthoe, Chief Scientific Officer på Qlife.

Studien leddes av virolog Dr Maiken Worsøe Rosenstierne, tidigare forskare vid Statens Serum Institute (SSI), och nu chef för analysutveckling på Qlife. Qlifes forskningsteam validerade metoden i samarbete med två danska sjukhus.

Läs en pre-print av artikeln här: https://www.researchsquare.com/article/rs-654239/v1

wkr0006.pdf