2019-10-03 08:30

Artikel Börsen den 6 augusti 2019. Alla kan snart testa sitt blod hemma!

Biologiska markörer i vårt blod kan visa mycket om vår hälsa, utvecklingen av en sjukdom eller eller hur hårt vi har drivit på kroppen under ett träningspass. Men det har hittills krävt tillgång till medicinska laboratorier och specialister för att mäta dess biomarkörer. 

I en artikel den 6/10 2019 i Børsen kan ni läsa om bolaget Qlife.