Qlife är godkänt för listning på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 2 mars 2020

Aktiens kortnamn är QLIFE. Teckningsoptionerna av serie TO1 handlas under kortnamn QLIFE TO1.

Qlife har anlitad G&W Fondkommission som certified advisor (phone: +46 (0) 8-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se).