2020-02-28 12:27

Qlife är godkänt för listning på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 2 mars 2020

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Qlife Holding Abs ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”). Första handelsdagen är den 2 mars 2020.

Aktiens kortnamn är QLIFE. Teckningsoptionerna av serie TO1 handlas under kortnamn QLIFE TO1.

Qlife har anlitad G&W Fondkommission som certified advisor (phone: +46 (0) 8-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se).