2021-01-25 08:00

Qlife beviljas sitt första patent för Egoo.Health-enheten

Qlife meddelar idag att den patentansökan som skyddar enheten för biomarkörsdetektering i Egoo.Health-plattformen har beviljats i Danmark.

Danska patentverket har beviljat Qlife patentnummer DK180348 B1 för sin detekteringsenhet för biomarkörer. Enheten för biomarkörsdetektering består av ett integrerat optiskt mikroelektromekaniskt system (optiskt MOEM) som har en dubbel optisk enhet för simultan mätning av fluorescens och absorbans. Den optiska enheten är integrerad i en mikrouppvärmnings- och virvelblandare för uppvärmning och blandning av analysreagens under analyskörningar.

Det nya patentet gäller fram till och med 2039 och ger Qlife en starkare immateriell ställning när företaget påbörjar kommersialiseringen. Ytterligare patentansökningar för Qlifes Egoo.Health-plattform behandlas för närvarande av patentmyndigheterna på flera stora internationella marknader, såsom USA, Kina och Japan.

“Qlife är ett tech-drivet företag och det är viktigt för vår utveckling och tillväxt att vi har en stark IP-strategi för att skydda vår teknologi. Patentet validerar det unika med vår kärnteknologi som gör oss kapabla att detektera alla typer av biomarkörer både inom de molekyläraområden som vår Sar-CoV2-analys men också inom proteinområden. Det beviljade patentet är det första steget i att bygga en plattform för skydd av befintliga och framtida innovationer”, säger Thomas Warthoe, VD på Qlife.