2021-01-07 08:00

Qlife CE-märker COVID-19 test

Qlifes meddelar att bolaget CE-märkt sitt PCR test for Sars-CoV-2 för professionell användning med den mobila testplattformen Egoo.Health och att kommersialiseringsarbetet kan inledas omedelbart.

Det aktuella CE-märkningen gäller för professionell användning av testplattformen Egoo.Health och för försäljning på den europeiska marknaden. Nästa steg är att placera COVID-19 testet på strategiska platser, där det kan erbjuda snabba och tillförlitliga resultat med hjälp av vårdpersonal.

”Genom CE-märkningen har Qlife uppnått en viktig regulatorisk milstolpe. Vårt COVID-19 test är ett av  de första mobila PCR-testerna som kan erbjuda exakt samma kliniska kvalitet som laboratorier. Nu kan vi på allvar börja den kommersiella utrullningen av vårt mobila test och bli tillgänglig för en mycket större målgrupp och i miljöer där testning måste göras kontinuerligt av vårdpersonal”, säger Thomas Warthoe”, VD för Qlife.

CE-märkningen omfattar testplattformen Egoo.Health, dvs mobil testenhet, engångskapslar och mjukvara. CE-märkningen möjliggör att kommersialiseringsarbetet kan inledas omedelbart.