2021-01-29 08:00

Qlife erhåller order för COVID-19 test från danska Statens Serum Institut

Qlife meddelar idag att Danmarks smittskyddsmyndighet Statens Serum Institut lagt en order om 50 Egoo.Health-enheter med tillhörande SARS-CoV-2-testkapslar. Ordervärdet är cirka 1 MDKK, och Qlife förväntar att slutleverera ordern i februari 2021.

”Det är mycket viktigt för Qlife att vi erhåller en betydande order från en mycket professionell kund direkt efter vår CE-märkning. Det visar på efterfrågan för testning med laboratoriekvalitet med snabba resultat, vilket är precis vad Egoo-testet levererar. Egoo.Health-plattformen är optimal för användning på platser med begränsad tillgång till central laboratorieutrustning, det är enkelt att använda och levererar testresultat omedelbart elektroniskt. Vi är stolta över att nu kunna inleda Egoo-plattformens kommersialiseringsresa, det kommer att vara ett unikt verktyg i den pågående kampen mot pandemins spridning”, säger Jakob Broberg Lind, försäljningsdirektör på Qlife.

Testet kan snabbt upptäcka det nuvarande pandemiska coronaviruset SARS-CoV-2 inom cirka 30 minuter och med mindre än en minuts förberedelser.

Egoo's SARS-CoV-2 kan användas i flera olika miljöer där det behövs testresultat för att snabbt kunna ta välgrundade behandlingsbeslut. Testet levererar patientnära resultat med samma kvalitet som i referenslaboratorier.