2021-04-22 14:24

Qlife lämnar utvecklingsprogram på Herlev Hospital

Qlife har varit en del av ett utvecklingsprogram vid onkologiavdelningen på Herlev Hospital sedan 2018, avsett att validera monitorering i hemmet av njurcancerpatienter. Projektet har försenats flera gånger och legat på is sedan pandemiutbrottet i början av 2020. 

Qlife skulle leverera Egoo-enheter, dataintegration och biomarkörtester av CRP, Hb, ALAT och Sutent. Biomarkören för CRP och Hb levererades i början av 2020.

Vid utbrottet av Coronavirus och försening av utvecklingsprogrammet gjorde Qlife en förändring i den kortsiktiga strategin och förföljde utveckling av virustest i Egoo-enheten och därmed senarelägga utvecklingen av biomarkörtesterna för Alat och Sutent.

Qlife förväntar att relevanta liknande projekt som rör monitorering av patienter i hemmet för sjukhus och kliniker kommer att inledas, och då kommer Qlife att fortsätta utvecklingen av relevanta biomarkörer.

Utträdet ur utvecklingsprogrammet förväntas inte få några konsekvenser för bolagets omsättning under 2021.

wkr0006.pdf