2020-11-30 08:00

Qlife ökar decentraliserad testning av professionell fotboll i Danmark med Divisionsforeningen - Egoo. Health-plattformen placeras i tre klubbar

Qlife kommer att hjälpa professionell fotboll i Danmark att utföra ytterligare och decentraliserade tester av COVID-19. Veckovis testning av alla spelare och personal i ligaklubbar har utförts sedan maj. Nu har Divisionsforeningen beslutat att öka decentraliserad PCR-testning på plats för alla klubbar som ett komplement till laboratorietesterna genom att placera Egoo.Health-plattformen i tre strategiskt placerade fotbollsklubbar. Egoo.Health-plattformen kommer att vara på plats senast den 7 december.

Sedan maj 2020 har Qlife hanterat alla tester för COVID-19 för professionell fotboll i Danmark. Testkapaciteten inkluderar veckovis testning av alla spelare och personal i ligaklubbar för att minska risken för infektionsspridning. Divisionsforeningen är mycket nöjda med testkapaciteten totalt och vill initiera decentraliserad PCR-testning på plats med Egoo.Health-plattformen. Klubbarna där systemet kommer att placeras är Brøndby, Vejle och Randers. Testresultaten kommer att finnas tillgängliga på 30 minuter.

Med tanke på att Egoo.Health-plattformen ännu inte är CE-märkt kommer proceduren att göras enligt ett Qlife-protokoll som en prestationsutvärderingsstudie. Scope är att utvärdera hur bra Egoo.Health-plattformen presterar i en decentraliserad miljö på de lokala klubbarna. Studien kommer att genomföras i samarbete med Divisionsforeningen och ingår inte i CE-märkningsförfarandet, som pågår parallellt.

”Divisionsforeningen är en föregångare för testning för COVID-19 bland professionella idrottsklubbar i Europa. De har testat spelare och personal i större utsträckning än vad som krävs och vi har levererat tester enligt protokollet. Divisionsforeningens beslut att inleda PCR-test på plats hos tre enskilda klubbar samt en prestationsutvärderingsstudie är en bekräftelse på framgången för vårt pågående uppdrag. Studien kommer att ge ovärderlig direkt användaråterkoppling från de enskilda klubbarna på prestanda för vår Egoo.Health-plattform, säger Thomas Warthoe, VD Qlife.

Procedurer // Protokoll för decentraliserad testning med Egoo.Health-plattformen

• PRC-test med testresultat inom 30 minuter.

• Varje enskild fotbollsklubb kan utföra svalgprov och ta det till en av testplatserna och utföra testet själv.

• Varje klubb utbildar behörig personal som får utföra testet, vilket gör dem oberoende av extern personal.

• Varje klubb kan testa dygnet runt.