2021-04-12 08:00

Qlife publicerar årsredovisning för 2020

Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan eller beställas från bolaget, info@egoo.health. Informationen är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [Datum och tid infogas automatiskt].
wkr0006.pdf