2019-10-03 08:31

Qlife talar på Healthcare IoT konferensen den 24/10 – hantering av patientdata en viktig framtida fråga!

Det danska sjukvårdssystemet producerar stora mängder data varje dag. I framtiden kommer nya datakällor såsom data från patienter och inte minst personliga hälsoinstrument och appar att få mängden data att öka avsevärt. För att kliniken ska kunna dra nytta av alla uppgifterna är det viktigt att de presenteras enkelt och intuitivt och att hanteringsmodellen bakom dessa är transparent, inte minst mot bakgrund av GDPR. Det handlar om att skapa erfarenheter av att samla in och använda de nya typerna av data för riktad behandling till förmån för patienter.