2021-04-21 13:07

QLIFE tecknar exklusivt europeiskt distributionsavtal med Aidian

Qlife har tecknat ett exklusivt europeiskt distributionsavtal med Aidian Oy för Egoo.Health-enheten och Sars-CoV2-kapslar för den kliniska diagnostikmarknaden. Aidian Oy är ett marknadsledande In Vitro Diagnostics (IVD)-företag baserat i Finland.

Avtalet omfattar en rad europeiska länder, inklusive Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Schweiz, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Slovenien samt Baltikum, och gäller omedelbart.

Aidian är ledande på marknaden för klinisk diagnostik och erbjuder lösningar och tjänster med ett kundfokuserat tänkesätt, högkvalitativa produkter samt en etablerad och utbredd säljstyrka i Europa.                                                                           

”Avtalet med Aidian är en viktig milstolpe för Qlife och bygger på den långsiktiga övergripande strategin att knyta strategiska partnerskap för prioriterade marknader. Qlife’s strategi är att skapa en stark bas på den kliniska diagnosmarknaden för testning i hemmet av kliniska biomarkörer innan vi går mot konsumentmarknaden. Vi har inte för avsikt att bygga en säljkår på marknaden för klinisk diagnostik, utan ska arbeta med strategiska partnerskap med företag som redan äger sin marknad. Detta partnerskap är en del av genomförandet av den strategin”, säger Thomas Warthoe, VD på Qlife.

Avtalet är exklusivt för ovan nämnda länder och löper initialt under tre år med möjlighet till förlängning från båda parter. Aidian och Qlife inleder samarbetet direkt och förväntar kontinuerligt ökade försäljningsaktiviteter under avtalstiden. Kontraktsvärdet för de första tolv månaderna beräknas uppgå till cirka 40–50 miljoner kronor och avser Egoo.Health-enheten samt Sars-CoV-2-kapslar. Parterna kommer att tillägga ytterligare test kapslar till kontraktet i takt med att Qlife’s produktionskapacitet byggs upp.

”Med kompetenser inom immun- och molekylär kemi samt en erfaren säljkår är Aidian väl positionerat för att påskynda Qlife’s kommersialiseringsarbete. Detta avtal bygger på det positiva samarbetet vi skapade under utvecklingen av SARS-CoV-2-kapseln. Det understryker efterfrågan av test av laboratoriekvalitet i kombination med de snabba resultat som Egoo.Health-plattformen levererar. Vi är stolta över att kunna påskynda vår internationella kommersialisering tillsammans med Aidian ”, säger Thomas Warthoe.

”Aidians patenterade isotermiska amplifieringsteknik SIBA®, tillsammans med Qlife’s Egoo.Health-plattform skapar en högkvalitativ och kompakt molekylär analys för upptäckt av SARS-CoV-2 ", kommenterar Juho Himberg, VD för Aidian. ”Kombinationen av en liten analysator med den robusta SIBA-tekniken möjliggör enkel åtkomst till molekylär Covid-19-testning utan höga investeringsbehov för större instrumentering och produkten passar perfekt till vår europeiska kundbas. Vi ser fram emot samarbetet och ett partnerskap för framtiden som kommer att fokusera på att få ut fler testkapslar på marknaden", avslutar Himberg.

Det snabba PCR-testet med Egoo.Health för upptäckt av coronavirus SARS-CoV-2 ger resultat på 30 minuter med under en minuts praktisk förberedelsetid. SARS-CoV-2-testet kan användas i flera miljöer där användbara testresultat behövs för att snabbt kunna fatta välgrundade behandlingsbeslut. Testet levererar resultat i patientens miljö med samma prestandanivå som i referenslaboratorier.


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-21 13:08 CET.

wkr0006.pdf