2021-05-20 08:00

Styrelseledamöter i Qlife tecknar optioner

Teckningstiden i Qlife’s emission av teckningsoptioner riktad till styrelseledamöter avslutades den 17 maj 2021. Styrelseledamöter förvärvade totalt 40 000 optioner för priset 6,11 kr per option.

Vid årsstämman den 5 maj 2021 beslutades om ett incitamentsprogramprogram riktat till tre nya styrelseledamöter i bolaget. Optionsvillkoren baseras på en marknadsmässig värdering enligt Black Scholes, med utgångspunkt från den volymvägda kursen 6 maj 2021 till och med 12 maj 2021. Villkoren innebär att en teckningsoption som tecknas till priset 6,11 kr kan lösas in mot en ny aktie med lösenkurs om 67,08 kr under perioden 1 maj 2024 till och med 31 maj 2024.

Utöver deltagande i teckningsoptionsprogrammet riktad till styrelseledamöter, har ledamöter vald at investera i pågående emission av teckningsoptioner och direkt i aktieköp.

wkr0006.pdf