2020-11-03 08:51

Valberedning utsedd inför Qlife Holding's årsstämma 2021

I enlighet med beslutet vid Qlife Holding årsstämma 2020 har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2021.

Valberedningen består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 39 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Sören Skjärbäk, utsedd av PKV Consult IVS,
  • Sören Amund Henriksen, utsedd av KMD Ventures A/S,
  • Christian Månsson, utsedd av Jimmie Landerman, samt
  • Mette Gross, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.qlifeholding.com.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, och senast den 5 februari 2021.

wkr0006.pdf