Om oss

QLIFE HOLDING AB

Qlife Holding AB är en medicin-teknisk koncern som strävar efter att revolutionera marknaden för kliniska biomarkör- och virustester. Genom att möjliggöra tester i hemmet som ett komplement till tester i vården underlättas tillgången till viktig hälsoinformation, vilket kan bidra till bättre behandling och potentiellt förebygga sjukdomar.

Qlife Holding bildades i oktober 2019 och erhöll samma år certifieringen ISO 13485:2016, vilket innebär att lever Qlife upp till alla krav för tillverkning och försäljning av in-vitro diagnostiska analysatorer och reagens. De första kapslarna i företagets produkt, Egoo.Health Platform, CE-märktes för professionell användning i början av 2020. Företaget har patentskydd för nyckeldelar av sin teknologi. 
 

Egoo.Health Platform

Qlifes produkt Egoo.Health Platform är en integrerad plattform med ett mätinstrument med engångskapslar och mjukvara, där varje kapsel innehåller ett test för en specifik biomarkör eller virus. Systemet kan användas både hemma och på laboratorium samt i patientnära miljöer.

Qlife Holding genomförde den 2 mars 2020 en börsnotering vid Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. Företaget har i dag cirka 40 anställda.  

Qlife grundades av Thomas Warthoe, Peter Warthoe, Lars Bangsgaard och Ebbe Finding, vilka samtliga är fortsatt aktiva i bolaget. Grundarteamet har över 20 års erfarenhet av medicin-tekniska industrin och har bland annat utvecklat högteknologiska IVD (In vitro-diagnostik)-enheter i samarbete med större internationella bolag. 
 

Strategi och vision

På lång sikt är målet att expandera till den växande konsumentmarknaden för självtestning, och därmed ge alla möjlighet till  större insikt i sin egen hälsa. Strategin är att inledningsvis lansera produkterna i de nordiska länderna, följt av övriga Europa, USA och resten av världen. På kort sikt lanseras systemet i väldefinierade segment av kroniskt sjuka patienter där det finns ett stort behov av frekvent övervakning. Qlife kommer kontinuerligt att utveckla ytterligare biomarkörer för användning inom olika sjukdomsområden och hälsotillstånd.