OM OSS

Sjukvård designad
för tillväxt
och anpassning

Strategi och vision

Qlife grundades för att utmana utvecklingen inom dagens sjukvård. Vi arbetar för att ändra perspektivet och vända dagens syn på hälso- och sjukvård till morgondagens fokus på att ge patienten makt över sin hälsa. Vi drivs av att ge människor fler lätt tillgängliga möjligheter att förstå sin hälsa - så att de kan lämna den reaktiva vården och utvecklas mot ett mer proaktivt välbefinnande. Det är så vi bidrar till att förbättra livskvaliteten för varje individ och för hela samhället.

QLIFE HOLDING AB

Qlife Holding AB är en medicin-teknisk koncern som strävar efter att revolutionera marknaden för kliniska biomarkör- och virustester. Genom att möjliggöra tester i hemmet som ett komplement till tester i vården underlättas tillgången till viktig hälsoinformation, vilket kan bidra till bättre behandling och potentiellt förebygga sjukdomar.

Qlife Holding bildades i oktober 2019 och erhöll samma år certifieringen ISO 13485:2016, vilket innebär att lever Qlife upp till alla krav för tillverkning och försäljning av in-vitro diagnostiska analysatorer och reagens. De första kapslarna i företagets produkt, Egoo.Health Platform, CE-märktes för professionell användning i början av 2020. Företaget har patentskydd för nyckeldelar av sin teknologi. 
 

Egoo.Health Platform

Med Egoo Health förverkligar vi vår vision, produktplattformen möjliggör avancerad biomarkörtestning, en lättanvänd enhet som är tillgänglig för alla, överallt. Målet är att ge människor tillgång till viktiga hälsodata med klinisk kvalitet - på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Egoo-systemet är en integrerad plattform, som består av en liten enhet, engångskapslar och kompletterande mjukvaran - ett system som kan användas både hemma och i point of care. Vaje kapsel innehåller ett test för en specifik biomarkör eller virus.