Om oss

QLIFE

Qlife Aps grundades i Köpenhamn av Thomas Warthoe, Peter Warthoe, Lars Bangsgaard och Ebbe Finding. Grundarteamet har spenderat de senaste 20 åren inom medtechindustrin där de utvecklat små högteknologiska IVD (In vitro-diagnostik)-enheter i samarbete med större internationella bolag, och har genom åren tillskansat sig djupa kunskaper och stor erfarenhet inom produktutveckling, regulatoriska processer och bolagsbyggande.

En professionell styrelse tillsattes 2019 i samband med ett kapitaltillskott på fem miljoner danska kronor från danska Preseed Ventures, KMD Ventures och två svenska privata affärsänglar. En emission innan notering gjordes i augusti 2019, vilket inbringade 18 MSEK till företaget.

QLIFE HOLDING AB

Under 2019 erhöll företaget certifieringen ISO 13485:2016, därmed lever Qlife upp till alla krav för tillverkning och försäljning av in-vitro diagnostiska analysatorer och reagens. De första kapslarna i Egoo systemet CE märktes för professionell användning tidigt 2020.

Företaget har sökt patentskydd för nyckeldelar av teknologin; företagets organisation består i dag av 39 personer.  

Qlife Holding AB bildades i oktober 2019, och är via en apportemission 100% ägare av Qlife Aps.

Qlife Holding AB genomförde en IPO i februari 2020 och tillförde bolaget 55 MSEK. Bolaget är noterat vid Nasdaq, First North Growth Market, Stockholm från den 2 mars 2020.

Strategi och vision

Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för kliniska biomarkörstester i blod. Genom att möjliggöra tester hemma som komplement till tester i vården underlättas tillgången till viktig biomarkörinformation som kan bidra till bättre behandling och potentiellt förebyggande av sjukdomar

Egoo Home System är en integrerad plattform som består av ett litet mätinstrument med tillhörande engångskapslar och mjukvara, där varje kapsel innehåller ett test för en specifik biomarkör. Den digitala infrastrukturen möjliggör delning av resultaten med patientjournaler eller sjukhusplattformar via smarttelefon eller dator. Systemet kan användas både hemma och på laboratorium samt i patientnära miljöer.

På kort sikt är vårt mål att lansera systemet i väldefinierade segment av kroniskt sjuka patienter där det finns ett stort behov av frekvent övervakning. Qlife kommer kontinuerligt att utveckla ytterligare biomarkörer för användning inom olika sjukdomsområden och hälsotillstånd. På längre sikt är vårt mål att expandera till den växande konsumentmarknaden för själv-test, och därmed ge alla möjligheten att få större insikt i sin egen hälsa. Vi kommer först att lansera våra produkter i de nordiska länderna, följt av Europa, USA och resten av världen.