2021-05-18 08:00

Qlife’s styrelse och ledning nyttjar innehavda teckningsoptioner av serie TO1 för 2,4 MSEK

Ledamöter i styrelsen samt medlemmar av ledningen i Qlife har nyttjat innehavda teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av TO1 påbörjades den 3 maj och pågår fram till och med den 31 maj 2021.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje två (2) ägda teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Qlife till ett pris om 17,50 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som har utnyttjats av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen uppgår till 269 352, motsvarande en teckning av 134 676 aktier till ett värde om 2 356 830 SEK.

Thomas Warthoe säljer 120 000 teckningsoptioner till ett antal investerare och till styrelseledamot Mikael Persson. Likviden från försäljningen avser Thomas Warthoe att använda till att själv teckna ytterligare 61 951 aktier under den pågående lösenperioden.

I dagsläget äger Thomas Warthoe privat totalt 243 902 aktier och via bolaget PKV Consult ytterligare 1 201 200 aktier.

Styrelse och ledning nyttjar sina teckningsoptioner av TO1 enligt följande:

Thomas Warthoe, VD och ledamot

Nyttjar 123 902 TO1, motsvarande 1 084 142,50 SEK

John Moll, ledamot

Nyttjar 81 300 TO1, motsvarande 711 375 SEK

Mette Gross, Ordförande

Nyttjar 40 650 TO1, motsvarande 355 687,50 SEK

Mikael Persson, ledamot

Nyttjar 20 000 TO1, motsvarande 175 000 SEK

Jacob Broberg Lind, Sales Director Clinical

Nyttjar 3 500 TO1, motsvarande 30 625 SEK

wkr0006.pdf