2020-06-22 15:59

Henrik Ljung tar rollen som Chief Financial Officer, CFO, i Qlife Holding AB.

Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet som CFO i noterade bolag bl. a i Spectracure AB, Acconeer AB och AB Sardus. Han kommer att ingå i Qlife Holding’s ledning och rapportera direkt till VD Thomas Warthoe.

Henrik Ljung tillför Qlife bred erfarenhet från såväl finansiell rapportering, IR, affärskontroll, finansledning som bolagsstyrning, allt med fokus på snabbväxande bolag i tidig fas. Det är med stor glädje jag välkomnar Henrik till vårt bolag”, uttalar Thomas Warthoe, vd Qlife Holding.

"Jag ser fram emot att ansluta till Qlife och axla rollen som CFO. Qlife befinner sig i en spännande tillväxtresa som bara börjat, och jag attraheras personligen av bolag med en verksamhet som bidrar till sin omvärld, vilket Qlife tydligt gör genom sitt produktutbud," säger Henrik Ljung.

Lars Bangsgaard som axlat rollen som CFO både i det operativa bolaget Qlife ApS i Danmark och i moderbolaget Qlife Holding AB, kommer att fortsätta i sin roll som CFO i Qlife ApS.

wkr0006.pdf