2021-09-21 16:30

Niklas Marschall lämnar styrelsen i Qlife Holding AB

Niklas Marschall har beslutat att lämna styrelsen i Qlife Holding AB och i Qlife Aps med omedelbar verkan. Han har varit styrelseledamot sedan 2018 och därmed följt bolaget i ett tidigt skede fram till noteringen på Nasdaq First North Growth Market 2019 och in i den tillväxtfas som bolaget nu befinner sig i.

”Det har varit en fantastisk resa som jag är stolt över att ha varit med på. Min expertis är framförallt att bistå bolag i uppstartsfas, och det är Qlife verkligen inte längre, och därför är det rätt timing för mig att lämna över stafettpinnen till det team som ska ta Qlife vidare. Styrelsen stärktes med nya ledamöter i våras, och det finns en stark plan för bolaget framåt. Jag ser fortsatt fram emot att följa bolagets utveckling”, säger Niklas Marschall.

”Qlife har haft mycket glädje av Niklas erfarenhet och kompetens under de senaste tre åren. Han har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till Qlifes framväxt och vi tackar för hans fina insatser och engagemang”, säger Mette Gross, ordförande i Qlife Holding AB.

wkr0006.pdf