2021-12-20 16:00

Qlife får finansiering på 3,45 MUSD från FIND för att utveckla ett respiratoriskt test i den globala kampen mot COVID-19 och influensa

COVID-19 utgör en av de tuffaste globala hälsoutmaningarna, precis som återkommande influensautbrott. FIND, inom ramen för projektet Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, strävar efter att påskynda utvecklingen och leveransen av prisvärd point-of-care, molekylär diagnostik i låg- och medelinkomstländer. Med denna finansiering går Qlife samman med FIND för att föra ut bolagets diagnostiska tester till människor över hela världen för att besegra COVID-19 och andra luftvägsvirus.

Qlife har tecknat ett avtal med FIND, the global alliance for diagnostics, om en finansiering på 3,45 MUSD för ett 12-månaders projekt med målet att utveckla ett nytt två-i-ett-test för upptäckt av influensa och SARS-CoV-2-virus i decentraliserade vårdmiljöer.

”Det är en unik möjlighet för Qlife att ingå ett samarbete av denna storlek med FIND. Vi kommer att kunna vara med och göra skillnad för människor och samhällen i dessa länder inom en snar framtid. Vi är glada över att kunna omsätta vår specialistkunskap i arbetet med att utveckla ett två-i-ett respiratorisk test”, säger Thomas Warthoe, VD för Qlife.

Finansieringen kommer att betalas ut i tre milstolpsbaserade betalningar, där varje betalning följer på specifika R&D-prestationer i utvecklingsprocessen. Utvecklingen kommer slutligen resultera i kliniska prövningar i en eller flera LMICs (low- and middle income countries) samt inlämning av en underlag för regulatoriskt godkännande av WHOs prekvalificeringsprogram (World Health Organization Prequalification Programme).

I detta projekt avser Qlife att erbjuda Sars-CoV-2/influensatestet till LMIC kunder till under 15 USD, med det slutliga målet att sänka priset till under 10 USD när tillverkningskapaciteten ökar.

”Tittar man bortom denna första utvecklingsfas öppnar samarbetet upp nya marknader för Qlife. Vi hoppas kunna fortsätta vårt samarbete efter denna utvecklingsfinansiering tillsammans med FIND, för att säkerställa produktion och lansering i LMIC”, säger Thomas Warthoe.

För mer information om FIND och ACT-Accelerator: 

Om FIND
FIND, the global alliance for diagnostics, strävar efter att säkerställa rättvis tillgång till tillförlitliga diagnoser över hela världen. Vi kopplar samman länder och samhällen, finansiärer, beslutsfattare, vårdgivare och utvecklare för att stimulera diagnostisk innovation och göra testning till en integrerad del av hållbara, motståndskraftiga hälsosystem. Vi arbetar för att rädda 1 miljon liv genom tillgänglig diagnostik av hög kvalitet och spara 1 miljard USD i sjukvårdskostnader för patienter och hälsosystem. Vi är medsammankallande för diagnostiksamarbetet Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator och WHO Collaborating Center for Laboratory Strengthening and Diagnostic Technology Evaluation. För mer information, besök www.finddx.org

Om ACT-Accelerator
Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator är en global koalition av organisationer som utvecklar och tillhandahåller ny diagnostik, behandlingar och vacciner som behövs för att få slut på den akuta fasen av pandemin. Genom att samla expertis från sina många partners har ACT-Accelerator i rask takt lanserat snabba, prisvärda tester och effektiva läkemedel för låg- och medelinkomstländer samt etablerat COVAX-anläggningen för rättvis upphandling och distribution av vacciner i låg- och låg-medelinkomstländer. Partnerskapet ACT-Accelerator bildades i början av pandemin som svar på en uppmaning av G20-ledare och lanserades av WHO, Europeiska kommissionen, Frankrike och Bill & Melinda Gates Foundation. För mer information, besök 
www.who.int/initiatives/act-accelerator


Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-20 16:00 CET.

wkr0006.pdf