2022-02-17 10:12

Qlife följer upp dansk klinisk utvärdering av snabbtester för covid-19

En dansk klinisk utvärdering av snabbtester för covid-19 som genomförts på Hvidovre Hospital publicerades på sjukhusets hemsida den 15 februari 2022. Utvärderingen omfattar en jämförelse av testresultat för SARS-CoV-2 med antigentester jämfört med RT-qPCR. Resultat för Qlifes SARS-CoV-2-test skiljer sig från en annan vetenskaplig studie på testet och bolaget har initierat en dialog med Hvidovre Hospital.

"Vi är överraskade att resultatet från den danska utvärderingen skiljer sig från en annan vetenskaplig och publicerad studie omfattande mer än 1000 prover som bland annat genomförts tillsammans med Hvidovre och Nordsjællands Hospital på vårt SARS-CoV-2 test med Egoo-plattformen. Vi har därför kontaktat studiens huvudförfattare för att validera metoden i utvärderingen", säger Thomas Warthoe, VD på Qlife.

Tidigare vetenskaplig studie som publicerats och kommunicerats visar att Qlifes covid-19 test kan leverera testresultat med nästan samma känslighet och specificitet som laboratorietester (qRT-PCR) på 30 minuter utan tillgång till specialiserad laboratorieutrustning.

Länk till rapporten:

https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital/PublishingImages/Sider/Antigentests-svinger-voldsomt-i-kvalitet/A%20nationwide%20analytical%20and%20clinical%20evaluation%20of%2046%20rapid%20antigen%20tests%20for%20SARS-CoV-.pdf

wkr0006.pdf