2022-03-28 10:42

Qlife följer upp studie - avvikelser i testutförande förklarar felaktiga resultat

I en dansk klinisk utvärdering av snabbtester för covid-19, genomförd på Hvidovre Hospital och publicerad på sjukhusets webbplats i februari, skiljde sig resultaten för Qlifes SARS-CoV-2-test från en annan vetenskaplig studie. Bolaget kontaktade därför Hvidovre Hospital och Lägemiddelstyrelsen (Danish Medicine Agency) för att validera metodiken i utvärderingen. Avvikelser i testutförandet från avsedd användning och instruktioner förklarar de felaktiga resultaten.

Som studieupplägg använde Hvidovre Hospitals best practice för covid-19-testning (RT-qPCR) som jämförelsemetod. Därmed avviker testutförande från den för Egoo.Healths avsedda användningen och bruksanvisningen genom att använda en annan utspädningsfaktor än vad som anges av Qlife.

"Som en konsekvens av avvikelsen kommer Egoo.Health-testresultaten att uteslutas från såväl studie som ytterligare vetenskaplig granskning och framtida publicering kommer att exkludera Egoo.Health-resultaten", säger Thomas Warthoe, VD för Qlife.

Tidigare vetenskaplig studie som publicerats och kommunicerats visar att Qlifes covid-19 test kan leverera testresultat med nästan samma känslighet och specificitet som laboratorietester (qRT-PCR) på 30 minuter utan tillgång till specialiserad laboratorieutrustning.

wkr0006.pdf