2021-11-29 11:34

Qlife utser Kasper Damgaard Rousøe till ny CFO

Qlife har rekryterat Kasper Damgaard Rousøe som ny CFO för Qlife Holding AB och dotterbolaget Qlife ApS. Kasper kommer närmast från Phase One A/S och tillträder senast den 1 mars 2022. Nuvarande CFO i Qlife ApS Lars Bangsgaard har beslutat att gå i pension, och Henrik Ljung som är CFO på deltid i Qlife Holding AB kommer att avsluta sitt uppdrag i slutet av Q1 2022.

Kasper Rousøe har mer än 20 års erfarenhet från ledande roller inom det finansiella området, senast från Phase One A/S. Han har tidigare varit CFO och finansdirektör i Bauer Media Group, Mono Solutions och Designit A/S, och har i dessa roller internationell erfarenhet från mjukvara, hårdvara och kreativa industrier. Kasper håller en M. Sc. i ekonomi från Köpenhamns universitet och en EMBA från Lausanne i Schweiz.

"Jag är väldigt glad att välkomna Kasper till Qlife. Förutom den gedigna kompetensen i ekonomi har han bred kunskap om tillverkning, upphandling och IT-produkter och processer. Qlife är i en mycket expansiv fas, och Kasper kommer att vara viktig för bolagets ledning och jag ser fram emot att arbeta med honom" säger Qlifes VD Thomas Warthoe.

"Det känns otroligt spännande att vara en del av Qlife och bolagets ambition att revolutionera marknaden för kliniska biomarkörer och virustester med dess potential att vara en game-changer. Jag ser fram emot att arbeta med Qlifes team för att realisera den kommersiella potentialen och tillväxtmöjligheterna" säger Kasper Rousøe.

Lars Bangsgaard ingår i den ursprungliga grundarskaran och fortsätter att vara en stor aktieägare i Qlife (7,8%).

wkr0006.pdf