2021-10-26 13:50

Valberedning utsedd inför Qlife Holding årsstämma 2022

I enlighet med beslutet vid Qlife Holding årsstämma 2021 har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2022. Valberedningen består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 25 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Sören Skjärbäk, utsedd av Thomas Warthoe,
  • Anita Otterheim Hjalmarsson, utsedd av Peter Warthoe,
  • Lars Bangsgaard, representerande egna aktier, samt
  • Mette Gross, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.qlifeholding.com.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, och senast den 7 februari 2022.

wkr0006.pdf